Yoganovisen blogg 19

Stramar det när du gör Fjärilen?
Underlätta med block! 

I denna enkla guiden 

 


I vår serie “Enkelt” hittar du fler tips hur